کسب درآمد

کسب درآمد حاصل از فروش کتاب

کتابخانه پیام جهت ترویج فرهنگ خرید کتاب طرح کسب درآمد را برای اعضای فعال خود فراهم نموده هست.

شما می توانید جهت استفاده از طرح کسب درآمد ابتدا در سایت کتابخانه پیام ثبت نام نمایید و سپس افراد را جهت ترویج فرهنگ خرید کتاب تشویق نموده و لینک اختصاصی خود را از صفحه شخصی کپی کرده و در سایتها و وبلاگها و شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و... طرحهای کتابخانه پیام را تبلیغ نمایید و مشتری جذب کنید تا افراد از طریق شما کتاب خرید نمایند و درآمد آنرا دریافت کنید 

شرایط استفاده از طرح کسب درآمد

1- درآمد حاصل از فروش کتاب 20 درصد قیمت هر کتاب می باشد که به فرد معرفی کننده تعلق می گیرد .

2- شما باید جزء اعضای فعال سایت کتابخانه پیام باشید و حداقل یک کتاب در ماه خرید  کرده باشید.

3- درآمد حاصل از فروش کتاب بعد از پایان هرماه به شماره کارت بانکی افراد معرفی کننده واریز می گردد.

4- افراد معرفی کننده می توانند درآمد ماهیانه خودر را از منوی صفحه شخصی قسمت کسب درآمد مشاهده نمایند.

5- تمامی افراد می توانند در فروش کتاب و ترویج فرهنگ خرید کتاب شرکت نمایند و ماهیانه درآمد خود را افزایش دهند.

6- افراد علاوه بر دریافت درآمد ماهیانه در قرعه کشی ها نیز شرکت داده می شوند.

پاداش فروشندگان برتر کتاب

 1- به افرادی که  درآمد ماهیانه حاصل از فروش کتاب آنها بین 101 هزار تا 300 هزار تومان باشد 10 درصد دیگر از مبلغ درآمد ماهیانه آنها بعنوان پاداش داده می شود.

2- به افرادی که  درآمد ماهیانه حاصل از فروش کتاب آنها بین 301 هزار تا 500 هزار تومان باشد 15 درصد دیگر از مبلغ درآمد ماهیانه آنها بعنوان پاداش داده می شود.

3- به افرادی که  درآمد ماهیانه حاصل از فروش کتاب آنها بین 501 هزار تا 700 هزار  تومان باشد 20 درصد دیگر از مبلغ درآمد ماهیانه آنها بعنوان پاداش داده می شود.

4- به افرادی که  درآمد ماهیانه حاصل از فروش کتاب آنها بین 701 هزار تا 900 هزار  تومان باشد 25 درصد دیگر از مبلغ درآمد ماهیانه آنها بعنوان پاداش داده می شود.

5- به افرادی که  درآمد ماهیانه حاصل از فروش کتاب آنها از 901 هزار تومان بیشتر باشد 30 درصد دیگر از مبلغ درآمد ماهیانه آنها بعنوان پاداش داده می شود.